Načítání...

FAQ

Máte dotazy ohledně našich vysokotlakých strojů?

Naše sekce FAQ připravuje podrobné odpovědi k nejrůznějším tematickým oblastem. Pokud potřebujte individuálně poradit, kdykoliv nás zde osobně kontaktujte.

Jaké dodací lhůty je třeba očekávat?

Podle zařízení a jeho konfigurace jsou naše dávkovací stroje dodávané ve lhůtě mezi 6 a 16 týdny.

Jaký je postup při uvádění do provozu?

Po dodání zákazník sestaví zařízení podle našeho výkresu nebo se montér na místě postará o sestavení. Hlavní elektrickou přípojku vždy provádí odborný personál zákazníka (L1, L2, L3, N a PE). Poté následuje uvedení do provozu aplikačním technikem Hennecke. V návaznosti na to obdrží zákazník také intenzivní zaškolení do obsluhy a fungování zařízení.

Jaké přípojky potřebuje později zařízení k provozu?

Vypěňovací stroj potřebuje následující přípojky: elektrický proud, stlačený vzduch (vysušený) a vodu. Navíc je u speciálních aplikací případně nutné odsávání vznikajících par.

Jak dlouho trvá zaškolení k zařízení?

Zaškolení provádíme velice svědomitě. V závislosti na typu zařízení si to může u nových zákazníků vyžádat až tři dny. Předání obvykle trvá jeden den.

Jaké směšovací hlavy jsou k dispozici pro dávkovací stroje HIGHLINE, TOPLINE a MICROLINE?

Společně s HIGHLINE lze použít směšovací hlavy typu MT a MXL ke směšování maximálně dvou složek. Tyto směšovací hlavy jsou k dostání pro různé licí výkony. Se stroji TOPLINE lze použít směšovací hlavu typu MT ke směšování až šesti složek a typ MXL pro dvě složky. Tyto směšovací hlavy jsou k dispozici také pro různé licí výkony. Pro velmi malé hmotnosti dílů se používají speciální směšovací hlavy, rovněž typu MT.

Jakou kvalitu směšování můžeme dosáhnout s našimi směšovacími hlavami?

Využitím našich dávkovacích čerpadel v kombinaci se směšovacími hlavami vyrobenými ve vlastní výrobě zajišťuje Hennecke bezvadnou směšovací kvalitu. K této kvalitě přispívá zejména patentovaná geometrie trysek s optimalizovaným prouděním.

Jak se čistí vysokotlaké směšovací hlavy vyráběné firmou Hennecke po výstřiku?

U směšovací hlavy typu MXL se výtokový systém čistí stlačeným vzduchem. U směšovací hlavy typu MT se výtokový systém čistí integrovaným (hydraulicky poháněným) pístem. Čisticí procesy probíhají u všech směšovacích hlav po konci výstřiku automaticky.

Mohu provozovat HIGHLINE nebo QFOAM se dvěma směšovací hlavami?

Ne, pokud chcete používat dvě nebo více směšovacích hlav, musíte zvolit dávkovací stroj ze série TOPLINE. Přitom je třeba zohlednit, že se používá vždy jen jedna směšovací hlava. Není možné, aby dvě směšovací hlavy lily směs současně. Volbu další směšovací hlavy k použití předem provádí obsluha stisknutím tlačítka.

Mohu změnit vynášecí výkon na směšovací hlavě bez toho, aby se měnily trysky?

Díky použití stejnotlakých trysek Hennecke je možné v určitých mezích měnit licí výkon při konstantním směšovacím tlaku. Takto lze vyrábět střídavě velké a malé díly. Použití těchto pružinově ovládaných stejnotlakých trysek vede také k vyšší bezpečnosti výroby, protože vyskytující se částečky nečistot jsou odvedeny štěrbinou trysky. Úspěšně se tak také zamezuje výkyvům tlaku.

S jakou směšovací hlavou lze provozovat QFOAM?

Pro tento vysokotlaký dávkovací stroj je k dispozici směšovací hlava typu MXL čištěná vzduchem.

Jak lze změnit směšovací poměr u HIGHLINE a TOPLINE?

Poměr lze měnit ručním kolem nastavení dávkovacího čerpadla, a jestliže je k dispozici, dodatečně také pomocí počtu otáček hnacího motoru regulací frekvence. Samotným tímto ručním kolem lze nastavit směšovací poměr 1:5.

Jak dlouho mi zabere výměna trysek na směšovací hlavě?

Osoba, která to má natrénované, potřebuje na výměnu trysek cca. 15 minut. Netrénovaný personál potřebuje cca. 30 minut.

Jaké typy směšovacích hlav se u firmy Hennecke nejčastěji používají?

Nejčastěji se používají směšovací hlavy typu MT a MXL. Směšovací hlava MT je samočisticí obtoková směšovací hlava, vhodná ke směšování veškerých surovin.

Jaká nadouvadla lze používat u našich vysokotlakých dávkovacích strojů?

Mohou se používat tato nadouvadla: 141b, 245fa, cyklopentan, pentan, Solstice (a další). Pro použití cyklopentanu nebo pentanu musí mít dávkovací stroj odpovídající provedení a musí se použít bezpečnostní řízení PPT s plynovými senzory. V případě QFOAM nelze používat žádná hořlavá nadouvadla.

Mohu zpracovávat nadouvadla nebo hořlavá nadouvadla?

S dávkovacím zařízením nadouvadel PENTAMAT nabízí Hennecke možnost bezpečného zpracování hned několika nadouvadel. Bezpečnostní koncept PPT přitom dohlíží na celý proces dávkování.

Lze z polyuretanu vyrábět i barvené díly?

S naším zpěňovacím strojem typu TOPLINE lze vyrábět barvené konstrukční prvky. S produkty QFOAM a HIGHLINE je to možné jen v omezené míře.

Jak lze zabránit netěsnostem na hnací hřídeli k dávkovacímu čerpadlu?

Použitím naší bezúdržbové magnetické spojky lze trvale eliminovat riziko netěsností na hnací hřídeli.

Kolik komponent lze zpracovávat našimi dávkovacími stroji?

Vysokotlaké dávkovací stroje QFOAM, HIGHLINE a MICROLINE mohou zpracovávat vždy dvě složky. Polyuretanový dávkovací stroj TOPLINE lze rozšířit až na šest složek.

Jaké balení polyolu a izokyanátu lze používat pro naše dávkovací stroje?

Je možné používat sudy, kontejnery nebo velké skladovací nádrže. Pro doplňování ze sudů a kontejnerů jsou naše pracovní zásobníky vždy vybavené doplňovací pumpou, která přečerpává médium z balení. V případě použití velkých nádrží se musí médium přivádět pomocí vhodného čerpadla.

Lze si v případě problému pomoci také dálkovým spojením?

Na přání se všechna zařízení vybavují routerem pro dálkovou údržbu. Tento router dálkového servisu lze také kdykoliv dodatečně doplnit. Přes tento router se může servisní technik nalogovat na řízení a pomáhat online při odstraňování závad. Je možné přímo načíst paměti chyb a výstražná hlášení.

Jak lze zařízení přestavovat a rozšiřovat?

Všechny stroje jsou vytvořené na stavebnicovém principu. Dávkovací linky a komponenty lze rychle a jednoduše vyměňovat a rozšiřovat. Technikou Hennecke je možné vybavit i cizí zařízení.

Jaké dávkovací stroje se nejlépe hodí pro nízký výkon?

Dávkovací stroj Hennecke typu MICROLINE je nejvhodnější pro minimální výkony v rozsahu ca. 2,5 g/s a max. výkon 130 g/s.

Česky